EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu
  • Prof. Dr. Sadık Ünay
  • Doç. Dr. Hüseyin Kaya
  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan
  • Dr. Cemil Ertem
  • Prof. Dr. Fahrettin Altun
  • Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin
  • Doç. Dr. Fahri Erenel
  • İdris kardaş (Koordinatör)