EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Tarihi İpek Yolu Projesi ve Türkiye

Üniversitemizin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Göksel Aşan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yağcı’nın katılımıyla ‘Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi’ tarafından düzenlenen ‘’Londra’dan Pekin’e: Bakü-Tiflis-Kars Projesi nedir?’’ adlı etkinlikte; Londra’yı Pekin’e bağlayan tarihi İpek Yolu Projesi ve bu projenin Türkiye’yi de içerisine alan etapları tüm detaylarıyla konuşuldu. Etkinliğin başında söz alan Prof. Dr. Göksel Aşan genel bir bakış açısıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyüyen piyasası ve bu durumla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik dağılım dengesinin değişmesinden bahsetti. Grafik ve tablolar üzerinden dünya ekonomisindeki büyüklüğün coğrafi tarihi ele alındıktan sonra konuşmasına başlayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yağcı genel hatlarıyla Çin tarihini anlattıktan sonra ülkenin gerçekleştirmekte olduğu ‘Güney-Güney’ isimli ortak kalkınma projesi vesilesiyle ülkemiz de dahil olmak üzere orta seviyede GSMH sahibi olan ülkelerle yapılan iş birliğinden söz etti. Bu iş birliği kapsamında yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin küresel ve bölgesel detaylarının değerlendirilmesi ile etkinlik sona erdi.