EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Çalışma Alanları

  • Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak
  • Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
  • Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
  • Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,
  • Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
  • Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak.
  • Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
  • Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.
  • Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.
  • Türkiye Ekonomisi ve dış politikası ile ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşmak.