EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Misyon Vizyon

Vizyonumuz; dünyanın en iyi düşünce kuruluşları arasında yer alma temel hedefi doğrultusunda, kuruluş amacına uygun fikir ve projeler oluşturmak suretiyle, karar alıcı makamlara, geleceği şekillendirmelerinde ve karar alma süreçlerinde destek sağlayacak, araştırmacılara yol gösterecek eleştirel ve yaratıcı düşünceyi rehber edinmiş bir araştırma merkezi olmaktır.

Misyonumuz, demokrasi ve refahın arttırılması doğrultusunda, demokrasilerin olmazsa olmazı olan, düşünce kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek bölgemizde ve dünyamızda vuku bulan sorunları anlamayı, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktır.