EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Hakkımızda

Hakkımızda: Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) İstinye Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürütmektedir. 
Merkezimiz; demokrasi ve refahın arttırılması doğrultusunda, demokrasilerin olmazsa olmazı olan, düşünce kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek bölgemizde ve dünyamızda vuku bulan sorunları anlamayı, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


EPAM; Türkiye’nin ekonomi ve uluslararası alanda elde ettiği ivme ve gelişmelere paralel olarak; çalışmalarını ekonomi ve dış politika alanlarına yoğunlaştırmaktadır. 
EPAM; üniversitelerin gerek karar alıcılar gerekse de kamuoyu ile daha yakın bir işbirliği içerisinde olmasına önem vermekte ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürmektedir. 
EPAM; akademik çevrelerden, bürokrasiden, medya ve iş dünyasından uzman ve saygın isimlerle oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri ve İstinye Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte ekonomi, kalkınma konuları ile bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çalışmalarını yürütür. 
EPAM;

  • Yaptığı çalışmaları kamuoyu ve karar vericiler ile paylaşarak konuya dair farkındalık yaratır.
  • Uluslararası alanda geleceğin şekillenmesine Türkiye bazlı düşüncelerin hâkim olmasına vesile olur.
  • Çalışmalarına gönüllü öğrencilerini dâhil ederek, yapılan çalışmaların üniversiteler tabanına yayılmasını sağlar, uzman kadro adaylarının yetiştirilmesine katkıda bulunur.