EPAM - Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi

Yönetim Kurulu

  • Doç. Dr. Ayfer USTABAŞ (Merkez Müdürü)
  • Dr. Öğr. Üyesi Fateme Ayşin ANKA (Merkez Müdür Yardımcısı)
  • Prof. Dr. Fahri ERENEL (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Doç. Dr. Çiğdem GÜRSOY (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Melek YURDAKUL (Yönetim Kurulu Üyesi)